ארכיון תגיות: פנסיה תקציבית

‫שכר עובדי הוראה – מאמר 9‬

בפוסט הקודם התחלתי בנושא סוציאליות לעובדי הוראה ומניתי בסוף המאמר 3 חלקים של סוגי סוציאליות . היום אכנס לנושא זה יותר לעומק ואתן פירוט מקיף ומובן בכל חלק וחלק .

קרן פנסיה

קרן פנסיה נועדה לצבירה של כספים לטובת תשלום קצבה חודשית בהגיע גיל הפרישה לפנסיה . לצערנו שכר עובדי ההוראה מורכב מסעיפים רבים ולא על כולם חלים מרכיבים פנסיוניים .

קיימות מספר קופות/קרנות פנסיה :

 • קרן פנסיה תקציבית – עובדי הוראה שמשרתם גבוהה משליש משרה ואשר נכנסו לעבוד בשירות המדינה כלומר משרד החינוך לפני שנת הלימודים תשס"ג , זכאים להיות במסגרת פנסיה תקציבית אשר כולה ממומנת מכספי המדינה למעט דמי ניהול בשיעור של 2% המנוכים מהעובד . כלומר אין הפרשות של העובד חוץ מדמי הניהול . פנסיה תקציבית מבטחת את העובד בשיעור של עד 100% משרה ורק לגבי המרכיבים הפנסיוניים שבשכר.
 • קרן פנסיה צוברת –  כל עובד הוראה שנכנס לשירות המדינה לאחר שנת הלימודים תשס"ג מצורף לקרן פנסיה צוברת . גם כאן העובד מבוטח בשיעור של עד 100% משרה ורק לגבי המרכיבים הפנסיוניים שבשכר .

          בקרן פנסיה צוברת קיימת חלוקה בין :

 1.  צוברת ותיקה – כגון : קופת מבטחים  ומקפת . שיעור הניכוי מהעובד עומד על 7% ושיעור המעביד על 7.5% .
 2. צוברת חדשה – כגון קופת פנסיה גלעד ,מבטחים החדשה ועוד , על פי בחירת העובד . שיעור הניכוי מהעובד עומד על 5.5% ושיעור המעביד על 6% ועוד 6% לפיצויים .
 • קופת דפנה – עובדי הוראה ששיעור משרתם גבוהה מ- 100% נוצרת בגינם קופת דפנה על החלק שעולה מעל 100% . קופת דפנה יכולה להיווצר גם לעובדי הוראה אשר נמצאים במסגרת של פנסיה תקציבית (שהרי אמרנו שפנסיה תקציבית היא עד 100% משרה) . קופת דפנה היא קופת גמל לכל דבר ועניין .
 • קופת גמל גל – קופת גמל גל בשונה משאר קרנות הפנסיה שמניתי לעיל , לא מבטחת על מרכיבים פנסיוניים אלא על סעיפים בשכר המתייחסים להחזרי הוצאות וגמולים שאינם פנסיוניים כגון קצובת טלפון , גמול ריכוז מקצוע ועוד. שיעור הניכוי מהעובד הוא בשיעור של 5% ואצל המעביד בשיעור דומה .

 

כשאנו שואלים חבר, איזו פנסיה תהיה לו, לרוב אנו מקבלים תשובה שיהיה לו 70% פנסיה . אמנם לא תמיד אותו אחד מבין מה הוא אמר אבל בכל זאת התשובה באופן כללי נכונה . שהרי עובד הוראה מפריש 2% לפנסיה ממשכורתו בכל שנה כך שכעבור 35 שנים הוא מגיע למקסימום הפנסיה האפשרית דהיינו 70% . אין אפשרות ליותר מזה .

אם נמשיך ונשאל את אותו חבר, מה יהיה גובה הפנסיה שלו אז או שהוא לא ידע בכלל את התשובה או שהוא ידע באופן חלקי בלבד . שיעורי הפנסיה חשובים אבל יותר חשוב גם הסכומים בש"ח בפועל .

עובדי הוראה צריכים לדעת כי לא כל הסעיפים בתלוש השכר הינם רכיבים פנסיוניים (רובם אבל לא כולם) ולא מהברוטו שאתה רואה בתלוש היום ייגזר גובה הפנסיה .

לכן , יש חשיבות כבר היום לדעת כמה פנסיה אתה אמור לקבל לאחר הפרישה בהתקיים כמה הנחות ואז גם נדע איך להיערך לתקופה שלאחר הפרישה . במידה ויש צורך להגדלת ההפרשות היום על מנת לקבל יותר בעתיד אז כדאי שנדע זאת היום ונערך לכך בהתאם .

לדוגמא :

מורה בכיר בתפקיד מחנך ובדרגת תואר ראשון עם 30 שנות וותק ובהיקף 150% משרה מבוטח בקרן פנסיה צוברת חדשה . להלן החישוב :

 

רכיב

 

סה"כ ברוטו

לפי 100% משרה

מעל 100% משרה

שכר משולב כולל וותק

5,969.57*150%

8,954.36

5,969.57

2,984.79

גמול חינוך כיתה

10% לפי 100% משרה

629.35

629.35

גמול כפל תואר

10.5%

968.41

645.61

322.80

גמול השתלמות

5 גמולים = 6%

553.38

368.92

184.46

קצובת הבראה

13*355

4,615.00

4,615.00

הסכם 3%

3%

268.63

179.09

89.54

תגבור הוראה

144.82

217.23

144.82

72.41

הסכם מסגרת

161.05

241.58

161.05

80.53

גמול ריכוז מקצוע

5%

307.43

307.43

סה"כ שכר ברוטו

 

16,755.37

13,020.84

3,734.53

ניכוי קופת פנסיה

5.5%

 

699.24

 

ניכוי קופת דפנה

5%

 

 

186.73

ניכוי קופת גל

5%

 

15.37

 

 סיכום :

 • עד 100% משרה ההפרשה הייתה לקופת פנסיה ולא כללה את גמול ריכוז מקצוע כיון שזה לא רכיב לפנסיה .
 • מעל 100% משרה ההפרשה בגינה לקופת דפנה , ובגין ריכוז מקצוע לקופת גל .
 • סכום הפנסיה יחושב על פי הפרמטרים הבאים :
 1. הרכיבים לפנסיה בלבד – בדוגמא לעיל סך הרכיבים הנם 12,713.41 ₪ עד 100% משרה . סכומים שהופרשו בגין ההפרש מעל 100% משרה ישולמו במלואם לעובד ההוראה מיד עם צאתו לפנסיה ולא חודש בחודשו כמו פנסיה .
 2. וותק בקופה (עד 35 שנים) – ככל שקרוב יותר ל-35 שנים כך הסיכוי לקבל 70% מרכיבים לפנסיה גבוהים .
 3. נוסחת החישוב בקרן הפנסיה – לפי 3 שנים אחרונות או שיטת ממוצעים . לא אמור להשפיע באופן מהותי על גובה הפנסיה .

המסקנה בדוגמא לעיל היא שלמרות שעובד ההוראה היה משתכר בסך של 16,755.37 ₪ ברוטו לחודש , הפנסיה שלו תעמוד עם הגיעו לגיל פרישה על לא יותר מ- 7,628 ₪ ברוטו לחודש מקסימום . שזה בשיעור של 46% מהברוטו שלו בפועל . ( יכול להיות פחות מזה בכמה מאות שקלים , הכל לפי אופן החישוב בקרן הפנסיה .)

אשמח לתגובות קוראים