ארכיון תגיות: מחקר

‫הרצאות מוקלטות מכנס בנושא הסכנות שטמונות בדו"ח שוחט למחקר האקדמי בארץ‬

ב- 15.06.08 התקיים דיון (חירום) פתוח, באוניברסיטת תל-אביב, בנושא דו"ח שוחט והסכנות שעדיין תמונות בו.

היום העליתי לבלוג-הפורום-להגנת-ההשכלה-הציבורית, בפורמט ווידיאו, את ההרצאות שהוקלטו בדיון. אם לתמצת מהנאמר: דו"ח שוחט מקודם כדבר טוב שיקרה להשכלה הציבורית, ולמחקר בארץ. אך לאמיתו של דבר, הוא טומן בחובו בעיות חמורות, שאינן מקבלות מענה, וצפויות להביא להרבה יותר נזק מאשר תועלת.ניתן לצפות בכל ההרצאות בלינק: http://www.publiceducation.org.il/?p=256

וכדי לקבל מושג, הנה הרצאת הפתיחה (4:21 דקות) שאיתה התחיל הכנס, המרצה היא ד"ר סילבי הוניגמן, מהחוג להיסטוריה כללית, אונ' ת"א:

מחקר על מחסור במורים // יובל וורגן (מדור מחקר ומידע של הכנסת – 26 בפברואר 2007)

מחקר על מחסור במורים, הסיבות וההשלכות. נערך על ידי מדור מחקר ומידע של הכנסת, מכיל 16 עמוד ומעניין.

את המסמך ניתן להוריד מכאן: machsor-be-morim.doc

והנה תחילת המסמך:

מבוא
מסמך זה נכתב לבקשת חה"כ רונית תירוש ועניינו סוגיית המחסור במורים בישראל. מחסור במורים מאפיין מדינות רבות בעולם כולו כיום, והתופעה נדונה בשנים האחרונות במחקרים בין-לאומיים רבים. ההגדרה של מחסור במורים אינה תמיד אחידה. יש המדגישים בה היבטים כמותיים, כמו שיעור כניסת אנשים למקצוע ההוראה לעומת שיעור היציאה ממנו, ואילו אחרים מתמקדים באיכות הכשרת המורים במערכת או במידת ההתאמה בין תחום ההכשרה של מורים ובין התחום שהם מלמדים בפועל. אין כיום בידי משרד החינוך נתונים מדויקים על מחסור קיים או צפוי במורים בישראל.
במסמך מוצגות הטענות הבולטות בדבר מחסור במורים בישראל, עמדת משרד החינוך ותגובתו על טענות אלה ונתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל הקשור למחסור במורים. עוד מוצגת במסמך סקירה של כמה מהפרסומים הבין-לאומיים המרכזיים העוסקים בסוגיית המחסור במורים במדינות שונות בעולם.