ארכיון תגיות: וותק צבאי

‫הרפורמה בחינוך – מאמר 3‬

במאמרים הקודמים ראינו על ידי דוגמאות את ההשוואה בין אופק חדש ובין המתכונת הישנה (המצב כיום) של מורים חדשים ו/או ותיקים . באופן כללי ראינו כי המעבר לאופק חדש מעלה את השכר ברוטו לשעה בשיעורים הנעים בין 9% ועד 20% .

במאמר היום אני רוצה להתמקד בהשוואה ברכיבים מסוימים בשכר בין אופק חדש ובין המתכונת הישנה .

וותק צבאי

לצורך התחשבות בוותק צבאי יש להפריד בין מורים חדשים ומורים ותיקים .

אצל מורים חדשים לא נלקחים בחשבון שנות הוותק הצבאי אא"כ מדובר בשירות בצבא במסגרת חינוכית .

אצל מורים ותיקים נלקחים בחשבון כל אותם שנות ותק אשר נלקחו בחשבון לפני הכניסה לאופק חדש. 

השינוי באופק חדש הוא פגיעה אצל מורים חדשים בלבד בשנות הוותק .

גמולי השתלמות

כפי שאנו יודעים מקסימום גמולי השתלמות שניתן לצבור הם עד 24.75 גמולים שהם תוספת לשכר של עד 29.7%  .

כל גמולי ההשתלמות שצבר עובד הוראה ערב הכניסה לרפורמה נלקחים בחשבון לצורך ההמרה בשכר ולכן המסקנה היא שאין פגיעה בכל נושא גמולי ההשתלמות שנצברו . אותו דין גם לגבי גמול כפל תואר שהיה ערב הכניסה לרפורמה .

ה"פגיעה" היחידה שיש בכל נושא גמולי ההשתלמות היא שלא ניתן לצבור כלל גמולי השתלמות באופק חדש . יחד עם זה השתלמויות שיעשו עובדי ההוראה יילקחו בחשבון לצורך קידום יותר מהיר בדרגות שנקבעו באופק חדש. כך שאם בכלל תהיה פגיעה אז הפגיעה נטו תהיה ממש מזערית .

מה שאני יכול להמליץ הוא שעד חודש מרץ 2010 ישתדלו עובדי הוראה , אשר לא נכנסו עדיין לרפורמה ושידוע להם כי בשנה הבאה הם עומדים להיכנס לרפורמה , לעשות/להשלים השתלמויות ככל שניתן על מנת לצבור עוד גמולי השתלמות ושיילקחו בחשבון לצורך ההמרה בשכר . אני ממליץ לבדוק את שעות ההשתלמות שכבר צברתם ולראות כמה יש להשלים לצורך קבלת גמול אחד או יותר . בחישוב מהיר ניתן לראות כי גמול אחד נותן 1.2% מהשכר ולצורך המרה מ- 1.4% עד 1.65% , תלוי בסוג המורה וסוג בית הספר , שזה אומר תוספת של 0.2%-0.45% בלי לעשות כלום .

גידול בשכר

עד היום היה הגידול בשכר לפי אחוזים כל שנה תלוי בדרגת עובד ההוראה . הגידול נע בין 1% ועד 5% לשנה כאשר גידול של 5% היה רק ב-7 שנות וותק ראשונות לאחר מכן זה רק יורד .

באופק חדש הגידול בשכר של המורה יהיה על פי 2  פרמטרים : שנות וותק , וקידום בדרגות 1-9 .

הגידול בשכר בשנות וותק נע בין 1% ועד 2% לשנה וכל 3 שנים מקסימום גידול של 7.5% נוספים כלומר ממוצע הגידול בשכר בכל שנה נע בין 3.5% ועד 4.5% לשנה . כמובן שגידול זה הוא לעובדי הוראה חדשים וותיקים כאחד .

המסקנה שלי היא שאופק חדש מיטיב עם עובדי ההוראה בכל נושא הגידול בשכר.

במאמר הבא נבחן ונשווה רכיבים נוספים בין המתכונת הישנה ובין אופק חדש .