‫הרפורמה בחינוך – מאמר 4‬

במאמרים הקודמים כתבתי בנוגע לעובדים חדשים הנכנסים לעבוד במערכת החינוך ובמסגרת הרפורמה החדשה אופק חדש .ראינו כי לעובד חדש זה יכול להיות משתלם לעבוד במסגרת אופק חדש כאשר השכר ברוטו לשעה גבוה בשיעור של עד 20% מאשר למצב שלפני אופק חדש .

לפני שאתחיל את נושא המאמר הנוכחי  , רק אומר באופן כללי כי ביצעתי חישוב מחודש על פי סקר מכון סמיתלגבי שעות העובדה הנוספות מעבר לשעות עבודה בבית הספר וכן על פי הנוסחה של אופן חישוב ערך שעה אשר מופיע בהסכם של אופק חדש ולמרות זאת אופק חדש משתלם יותר והשכר ברוטו לשעה גבוה יותר בכ-20% לעומת המצב שלפני אופק חדש . את החישוב המחודש/מתוקן ניתן לראות באותם מאמרים של הרפורמה בחינוך מאמרים 1+2 .

היום אני רוצה לבדוק מה קורה אצל מורה ותיק במערכת ו"נאלץ" להמשיך במסגרת אופק חדש .

כמו בפעמים הקודמות אתחיל עם דוגמא ותוך כדי גם ננתח אותה .

לצורך הדוגמא : מחנך כיתה המועסק בבית ספר יסודי במשרה מלאה 100% (ע"פ המתכונת הישנה) , בעל תואר ראשון ותעודת הוראה , 2 גמולי השתלמות ועם ניסיון בהוראה של 12 שנים וכן וותק צבאי – 3 שנים .

סעיף

מתכונת ישנה – שכר חודש מרץ

שכר לצורך המרה

 

שעות עבודה שבועיות בבית הספר

30

 

שכר משולב כולל וותק

4,659.45 ש"ח

4,659.45 ש"ח

תוספת תגבור הוראה

144.82 ש"ח

144.82 ש"ח

תוספת 2001

139.78 ש"ח

139.78 ש"ח

תוספת 2008

138.22 ש"ח

138.22 ש"ח

גמול חינוך כיתה

507.82 ש"ח

הסכם מסגרת

161.05 ש"ח

161.05 ש"ח

גמול כפל תואר

533.64 ש"ח

533.64 ש"ח

גמולי השתלמות

121.97 ש"ח

121.97 ש"ח

סה"כ

6,406.72 ש"ח

5,898.90 ש"ח

 

לאחר שמבודדים את כל רכיבי השכר של חודש מרץ של השנה שקדמה לשנה שבה אמור המורה לעבור לרפורמה מכפילים את התוצאה במכפלה שמתאימה לאותו מורה ובמקרה שלנו מורה מחנך = 20% .

כלומר : 5,898.90 ₪ * 120% = 7,078.68 ₪ ברוטו השכר החדש בשנה הראשונה לרפורמה . כעת רק נותר לבדוק היכן שכר זה משובץ בטבלת השכר להמרה למורים קיימים (תואר ראשון) . בודקים בשורה של 16 שנות וותק (12+3+השנה הנוכחית) ובודקים מה המספר הכי קרוב לסכום שיצא לנו . במקרה שלנו 7,087.60 ₪ הכי קרוב לברוטו שיצא לנו ונמצא בטבלת השכר בדרגה 2 .

כעת נראה את השעות עבודה בפועל לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה .

 

סה"כ ש"ש

מתוכם שעות פרונטליות

שעות עבודה נוספות שבועיות (*)

לפני אופק חדש

30

27

32.40

אופק חדש

36

26

31.20

(*) על פי מסקנת סקר מכון עמית (שהוזכר לעיל) מורה עובד בבית עוד 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית שבכיתה .

לפני הרפורמה סה"כ שעות חודשיות עבודה בפועל = (30 + 32.40) * 4.33 = 270.20 שעות .

אחרי הרפורמה סה"כ שעות חודשיות עבודה בפועל = (36+(31.20-5))*4.33 = 269.33 שעות . (אציין כי כאן נטרלתי את 5 שעות השהייה משעות העבודה הנוספות .

כעת נעשה את החישוב לשעה ברוטו :

 

מתכונת ישנה

אופק חדש

ברוטו

6,406.72 ש"ח

7,786.55 ₪ (כולל גמול חינוך כיתה)

סה"כ שעות

270.20

269.33

ברוטו לשעה

23.72 ש"ח

28.91 ש"ח

שיעור הגידול

 

21.88%

טוב , אז אם כך אנו מגיעים לתוצאה שלמורה מחנך ותיק (במקרה שלנו 12 שנות וותק בהוראה ) במערכת החינוך בבית ספר יסודי עדיף לעבוד תחת הרפורמה בחינוך מאשר על פי המתכונת הישנה . השכר ברוטו לשעה המשולם לאותה מורה גבוה בכ- 22% על פי הרפורמה מאשר על פי המתכונת הישנה . גם אם אותו מורה יעבוד יותר שעות בבית , התוצאה לא תשתנה והשכר ברוטו לשעה עדיין יעמוד בשיעור גבוה יותר על פי הרפורמה בחינוך מאשר על פי המתכונת הישנה .

אדגיש כאן כמה נקודות חשובות :

  1. מסקנת סקר מכון סמית היא שעובד הוראה עובד בבית ומחוצה לו עוד 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית . אני באופן חולק על המסקנה הזו וחושב שכמות השעות ממש מוגזמת עד כדי אי כדאיות עיסוק במקצוע ההוראה בכלל .
  2. השכר שנלקח להמרה הוא השכר של חודש מרץ בשנה הקודמת לשנה שנכנס העובד לרפורמה .
  3. אדגיש כאן דבר מאוד חשוב לגבי העלאת השכר בכל שנה . בדוגמא שלנו השכר שלפני הרפורמה אמור לעלות בכל שנה ב-2% לעומת 3.5% בממוצע בכל שנה מרגע הכניסה לרפורמה . הכיצד?? ברגע שעובד הוראה ותיק נכנס לרפורמה על פי מקדם המרה ומשובץ בטבלת השכר בדרגה שלמה (במקרה שלנו) אז זמן ההמתנה שלו עד להעלאה לדרגה השלמה הקרובה הוא שלוש ואז גם שכרו גדל בכ- 7.5% חוץ מההעלאה השנתית בשיעור של 1% .
  4. למורה ותיק "מומר" יחשבו גם שנות הוותק הצבאי שחושבו לו לפני הרפורמה לעומת מורה חדש ששנות וותק צבאי ייחשבו לו רק אם עסק כאיש חינוך בצבא .