בחירות 2009: השוואת מצעי מפלגות – מערכת החינוך

(פורסם במקור באתר "עבודה שחורה" )

לקראת הבחירות מגישה לכם מערכת “עבודה שחורה” פרויקט השוואת מצעים. השוואת מצעי החינוך הינו סנונית ראשונה. אתם מוזמנים לבחון את מצעי החינוך השונים ולשפוט גם לאור פעילותן החינוכית של המפלגות בעבר

ערכה והפיקה: גליה, צוות חינוך.

בליכוד מבטיחים להחזיר את ילדי ישראל תוך 10 שנים לעשירייה הפותחת בעולם בדירוג המבחנים הבינלאומיים.
בקדימה מתמקדים בהפעלת יום חינוך ארוך שישחררו מספר רב של הורים לצאת לעבודה במשרות מלאות ויגדיל את הכנסתם.
מצע העבודה פועל להגדלת תקציב החינוך, ליבה חינוכית, וחיזוק החינוך הדמוקרטי וההומניסטי המושתת על ערך האדם וכבודו בכל תחומי החיים.

מה מבטיחים מצעי המפלגות השונות בנושא החינוך, כיצד יהפכו המטרות לעשייה ממשית? קראו ושפטו בעצמכם.


מפלגה ויעדים

תקציב החינוך

עובדי הוראה

צמצום פערים

תכנים וערכים

אחר

הליכוד

1 . החזרת הערכים למערכת

החינוך
2. שיפור ניכר בתוצאות

והישגים של תלמידי ישראל
3. חתירה לשוויון הזדמנויות

אמיתי בין כל תלמידי ישראל
4. רפורמה מקיפה במערכת

החינוך בישראל
5. שדרוג מעמדו של המורה

בישראל.

יעד:

להחזיר את ילדי ישראל תוך 10 שנים לעשירייה הפותחת בעולם בדירוג המבחנים הבינלאומיים

הבעיה של החינוך בישראל אינה גודל התקציב .

הנמקה :

תקציב החינוך גדל והתוצאות ירדו. גם בעולם ההוצאות גדלות והתוצאות יורדות .

(אוסטרליה, ניו זילנד, צרפת, גרמניה, אנגליה)

מקור: דו”ח מקינזי.

“הטובים להוראה”

מיון קפדני של המועמדים ע”י העלאת רף הכניסה למקצוע, והתמקצעות מתמדת של המורה במשך כל שנות עבודתו.

העלאת שכר המורים

(שלב ב’)

שיפור ניכר בתוצאות והישגים של תלמידי ישראל

ע”י סיוע מהיר לחלשים

מעקב בזמן אמת אחר ביצועיו של התלמיד .

סיוע מיידי לתלמידים שפתחו פער, כדי למנוע מהפער להתרחב.

תקצוב דיפרנציאלי – לפי קריטריונים כלכליים וחברתיים

של התלמידים.

מיקוד במקצועות ליבה “נכונים” ולא “אופנתיים”.

קריאה וכתיבה

חשבון

אנגלית

מדע

תנ”ך

היסטוריה וציונות

מחשבים

השבת הערכים לחינוך.

א. משמעת !

ב. ציונות ומורשת

ג. אזרחות דמוקרטיה.

“לתת למנהל לנהל”

ניהול מודרני :

העצמת סמכויות

כולל: סמכויות קידום ופיטורין

ניהול עצמי בחלק מהתקציב.

דרישה ממנהלים להיות אחראים לתוצאות התלמידים בבית ספרם.

קדימה

לא נמצאה תוכנית פעולה מוגדרת לחינוך

הפעלת יום חינוך ארוך
יום לימודים ארוך ותוכניות העשרה לילדים ונוער אחר-הצהריים ישחרר מספר רב של הורים לצאת לעבודה במשרות מלאות ויגדיל את הכנסתם.

מעמד האישה : – חינוך לשוויוניות – בכל הקשור לטיפול בילדים ובבית מחד, ובכל הקשור לשאיפות מקצועיות והגשמתן מאידך.
עידוד בנות ללימוד מקצועות טכנולוגיים.
הכשרת מנהיגות צעירה.

תנועות הנוער
קדימה רואה בתנועות הנוער כלי חשוב בטיפוחו ובחינוכו של הנוער ובהנחלת ערכי העם, הפרט, החברה והמדינה. הממשלה בהנהגת קדימה תגדיל את תקציבן של תנועות הנוער הפועלות להגשמת המטרות הממלכתיות.

מפלגת העבודה

מדיניות חינוך והשכלה בראש ובראשונה חינוך

(בהתאם ליעדים משתמע-

הגדלת תקציב החינוך)

הענקת חינוך יסודי ועל-יסודי חינם לכל בני הדור הצעיר, חיזוק מערך התמיכה בתלמידים החלשים ומניעת הנשרת תלמידים.

יורחבו חוק יום לימודים ארוך ומפעל הזנה ממלכתי, תחילה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ואחר-כך לכל ילדי ישראל.

שוויון מעמדו של החינוך הערבי: השקעת משאבים לקידום החינוך הערבי ולקידום שוויון הזדמנויות.

במרכז העשייה החינוכית יש להעמיד חינוך לערכים

במגזר היהודי יש להקנות ערכי מורשת על כל גווניה, יחד עם אמונה ציונית

בכל זרמי החינוך יש לחזק את החינוך הדמוקרטי וההומניסטי המושתת על ערך האדם וכבודו בכל תחומי החיים.

דרושה ליבה חינוכית, ערכית, השכלתית-מדעית, שתונהג בכל זרמי החינוך

חינוך לדו-קיום ותעודד לימוד ערבית בבתי-ספר יסודיים.

המגזר הערבי ינחיל את מורשת עמו ותרבותו.

חיזוק כל שלב בחינוך מגן הילדים ועד האוניברסיטה, תפעל לחיזוק החינוך הציבורי ולמניעת מגמות של הפרטה.

מערכת החינוך המדעי והטכנולוגי תתאים עצמה לדרישות שוק העבודה העתידי ולעידן כלכלת המידע בו אנו מצויים.

ממשלת העבודה תמשיך לחזק את החינוך המשלים ותראה בו חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך לה זכאי כל ילד.
תנועות הנוער הן הבסיס לחינוך הערכי בישראל וממשלה בראשות מפלגת העבודה תמשיך להרחיב את תקציבן.

ישראל ביתנו

“הדואג לשנה – זורע חיטה; הדואג לשנים – נוטע עצים; החרד לדורות – מחנך נפשות”

רפורמה בחינוך חייבת להיעשות עם המורים ולא נגדם, כי איכות המורה תקבע את המערכת כולה

“מי שנותן מקבל “!
( חיילים קרביים יקבלו פטור

מלא משכ”ל ועדיפות בקבלה לאוניברסיטאות)

ש”ס

“מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר… שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן” (רמב”ם, הלכות תלמוד תורה, פ”ב).

“מצווה על כל חכם וחכם בישראל ללמד את כל התלמידים… שנאמר:’ושיננתם לבניך’. מפי השמועה למדו בניך – אלו תלמידיך” (רמב”ם, הלכות תלמוד תורה, פ”א).

החינוך וההשכלה הנם המנוף העיקרי לקידום האדם והחברה הישראלית, בחברה העכשווית ולקיום מדינת ישראל

“במסגרת סדרי העדיפויות הלאומיים יש להציב את תחום החינוך בראש”.

(משתמע מכך – הגדלת התקציב החינוך)

הקטנת מספר התלמידים בכיתות

שיפור מעמדם של המורים והעלאת שכרם.

הקפדה על הקצאה שוויונית של התקציבים לחינוך בין כל זרמי החינוך ובין הפריפריה והמרכז.

חינוך חינם מגיל הגן ועד לסיום הלימודים התיכוניים והישיבתיים

חידוש מפעל ההזנה בבתי ספר מכל הזרמים, בהשתתפות מימון של ההורים, על פי יכולתם הכלכלית.

אין התייחסות

העצמת נשים

עידוד והכוונת נשים לרכוש השכלה מקצועית ואקדמית.

הכשרה מקצועית לכל חייל משוחרר וראש משפחה חסר מקצוע.

הבטחת משאבים מלאים לשילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות.

הבית היהודי
המצע לא פורסם

יהדות התורה – אין אתר

האיחוד הלאומי
הגברת החינוך היהודי במוסדות החינוך הממלכתיים, במוסדות האקדמיים ובצה”ל
הקניית ידע וערכים יהודיים לכלל האוכלוסייה.

האיחוד הלאומי ידגיש את החינוך והבריאות השוויוניים, צמצום הפערים בחברה, וחיזוקן הכלכלי של השכבות החלשות,

העמקת לימודי התנ”ך, הרחבת הידע בתולדות העם היהודי ובאוצרותיו התרבותיים

חיזוק הזהות הלאומית והנחלת ערכי היהדות ומורשתה בקרב כל חלקי העם
הגברת השימוש בלוח העברי עידוד מחקר מדעי בסיסי וישומי.

עידוד לימוד התורה בישיבות ובכוללים, ובנוסף תגמול ממלכתי למצטיינים, ולמימון שכר הלימוד במוסדות אקדמיים בישראל לבוגרי יחידות קרביות.

יצירת גשרים בין דתיים וחילוניים ע”י פעילות חינוכית

מרצ

החינוך הוא מפתח לחברה בריאה, ערכית, שוויונית ומשגשגת ומהווה כלי ראשון בצמצום ?פערים. שיפור מערכת החינוך הוא יעד אסטרטגי עליון בפיתוח מדינת ישראל

משתמע- הגדלה משמעותית של תקציב החינוך

כל ילד בישראל יהיה זכאי לחינוך חינם מגיל שלושה חודשים ועד לסיום בית ספר תיכון.

הפסקת גבייתם של תשלומי הורים במערכת החינוך הציבורית.

תקצוב מותנה לימודי ליבה.

אין לאפשר גיוס כספים ממקורות שאינם המדינה, עליה מוטלת האחריות הבלעדית לתקצוב מלא של בתי הספר

הקטנת מספר התלמידים בכיתה

משרד החינוך הוא הגורם האחראי היחיד לכל מרכיבי החינוך, כולל בינוי ואחזקת המבנים

תקצוב דיפרנציאלי לפי מצב סוציו-אקונומי של הישוב.

הכפלת תקציב חינוך בלתי פורמאלי

חיזוק מעמד המורים

העלאת שכר המורים באופן משמעותי, הן את השכר לשעת הוראה והן את השכר הכולל.

לבצע כל שינוי מערכתי בחינוך בשיתוף ובהתייעצות עם המורים. קביעת קריטריונים לתגמול ועידוד מורים טובים על ידי ארגוני המורים ?

אקדמיזציה מלאה של מערכת החינוך

הפסקה מוחלטת של העסקת מורים בדרכים עקיפות, אשר פוגעות במעמד המורה, בזכויות המורים ובכוח הארגוני שלהם

?

לשאוף לגידול במספר הזכאים לתעודת בגרות ( שלא בדרך של הורדת ?הדרישות או יצירת מערכת ממוקדת ציונים בלבד.

החלה לאלתר של יום לימודים ארוך תוך הספקת ארוחת צהריים חמה לכל תלמידי ישראל.

?• יש להפנות תקציבים מתאימים לשיפור המצב הפיסי של מוסדות החינוך בישובים ערבים ובישובי הבדואים בנגב .

תוכנית חירום לאיתור וטיפול בבני נוער אשר נשרו ממערכת החינוך ?

תוכנית הליבה: אזרחות ודמוקרטיה, מתמטיקה, עברית, ערבית ואנגלית מערכת ממוקדת כישורים – כישורי למידה, כישורים טכנולוגיים וכישורים חברתיים ?וערכיים

תגבור לימודי יהדות בגישה פלורליסטית

להתנגד למגמה של הפיכת בתי הספר למוסד עסקי, אשר כל עניינו ברווחים המדידים בכסף ובציונים

הקמת ספריות להשאלת ספרי לימוד. קביעת בית הספר כמקום בו מתבצעת רפואה מונעת לכל תלמידי ישראל ?

שילוב תלמידים עם מוגבלות בחינוך הכללי, בהתאם לרצון הוריהם, ותקצוב סל שילוב השייך לילד.

שיפור מצב פיסי בבתיה”ס.

מנהל בית הספר דמות חינוכית האחראית על ניהולו החינוכי ?של בית הספר, ולא מנהל עסק

חד”ש

הבטחת חינוך חינם, הלכה למעשה, בכל המסגרות החינוכיות-לימודיות ממעונות היום ועד לאוניברסיטה

צמצום המספר המירבי של התלמידים בכיתה ל-25

(משתמעת מהיעדים

הגדלה משמעותית

של תקציב החינוך)

העלאת שכר המורים ושיפור תנאיי עבודתם

ניהול מדיניות של העדפה מתקנת לקבוצות המקופחות בקרב הילדים והנוער

השלמת הפעלתו של חוק חינוך חינם מגיל 3 עד שנת 2009;

שיפור מהותי בטיפול בילדים בפנימיות ובילדים קורבנות התעללות;

הנהגת מפעל הזנה בתשלום סמלי בכל בתי הספר שבהם פועל יום חינוך ארוך.

בלימת תהליכי המיסחור במערכת החינוך והסרת דו”ח ועדת דברת מסדר היום של מערכת החינוך

שיפור התנאים הפיסיים ופתרון הבטיחות בבתי-הספר

ביטול ההעדפה התקציבית לבתי-ספר יחודיים;

יישום מלא של חוק החינוך המיוחד ושל חוק השילוב, כך שלכל הילדים הזקוקים לו יוענקו תנאים חינוכיים ופיסיים הולמים;

דעם

מפלגת דעם רואה בבני הנוער את הבסיס לקידום החברה. הפרטת החינוך ושחיקת שכר המורים גרמו לפגיעה קשה במערכת החינוך ובעתיד הנוער. למפלגת דעם מסגרות בלתי פורמליות דרכן היא פועלת לארגון וחינוך בני נוער ערבים. במסגרות אלה אנו מקנים לנערים ולנערות ערכים כמו שוויון בין המינים, סולידריות ומעורבות, לצד ידע בתחום זכויותיהם כעובדים. נוער בעל מודעות פוליטית וחברתית הוא ערובה לחברה דינאמית ובריאה.

בל”ד
הבטחת זכותם של הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל לניהול ענייניהם התרבותיים והחינוכיים בעצמם, כחלק מזכויותיהם הלאומיות כעם יליד במולדתו

(לכן כמעט כל התייחסות לחינוך במצע עוסקת באוטונומיה ושוויון לפלסטינים אזרחי ישראל)

בל”ד מתנגדת לתוכנית דוברת לרפורמה במערכת החינוך בארץ.

שחרור תחום השירותים והבטחונות הסוציאליים והבריאות והחינוך מהשתלטות חוקי השוק וכלכלת השוק.

רע”מ-תע”ל – אין אתר בעברית

מפלגת הגמלאים התייחסות אך ורק לחינוך מבוגרים ולהפעלת גמלאים (בהתנדבות?) במע’ החינוך

הרחבה ופיתוח של החינוך למבוגרים ברמות שונות (יסודי או אקדמי)

הפעלת הגמלאים כמחנכים, מורים וככוח עבודה אמין ומקצועי לצורך הכוונה, למידה והוראה לגיל הצעיר.

עלה ירוק

ואהבת לרעך כמוך

החינוך לראש סדר העדיפויות

להעלות את שכר המורים בצורה משמעותית

הורדת רמת הסטרס
על פי מחקרים הילדים הישראלים הם הראשונים בעולם ברמת הלחץ, המתח ובכמות התופעות הפסיכוסומאטיות שהם חווים מדי יום, ויש לנו צורך בחינוך ששם פחות דגש על תחרותיות ויותר על התפתחות וצמיחה, שכליים ורגשיים

חינוך נפשי- רגשי הינו חיוני לאיכות חייהם ולהתפתחותם התקינה, של כל ילד וילד. שיעורי שיתוף בהנחיית פסיכולוג, דמיון מודרך, מדיטציות, יוגה ושיטות הרפיה נוספות שמתאימות למאה שבה אנחנו חיים.

ישראל חזקה

לקריאת המצע המלא

המצע המפורט ביותר !

יישום חוק לימוד חובה לגילאי 3-4 ובכך השלמת מסגרת לימודי החובה מגיל 3 ועד לשערי האוניברסיטה

החזרה מיידית של השעות שקוצצו מהמערכת בעשור האחרון

צמצום מספר התלמידים בכיתות.

הגדלה משמעותית של תקציב החינוך

אקדמיזציה מלאה של מקצוע ההוראה והעלאת רף הקבלה של מועמדים ללימודי הוראה

כל רפורמה ועיבוד תכנית לימודים ייעשו בשיתוף מלא של נציגי המורים

עליה משמעותית ביותר בשכר ובתנאי העבודה המוצעים למורים; יצירת מסלולי תעסוקה, קידום ותגמול למורים מוכשרים

יישום חוק יום חינוך ארוך שיחל בפריפריה ויתפשט למרכז הארץ בתכנית חמש-שנתית. החוק ילווה בחידוש מפעל ההזנה בבתי הספר

בניה מואצת של כיתות לימוד, במיוחד בפריפריה ובמגזר הערבי

הענקת תמריצים והטבות למורים מוכשרים שיתנדבו לצאת לשנתיים של הוראה בישובים נזקקים

אספקת עזרי לימוד, ספרים, מחשבים וכלים נוספים בתנאים נוחים

קביעת אשכול-תכנים מינימלי במקצועות הליבה ומקצועות ההעשרה

משמעת קפדנית

להרחבה בנושאי תכנים לימודיים ומשמעת ראו כאן

נילחם נגד הענקת תקציבים למגזר אשר מקצועות הליבה לא יכללו בתכנית הלימודים שלו

ייעול מערכת כוח האדם במשרד החינוך

החזרה ופיתוח של החינוך הטכנולוגי

טיפול מיוחד בליקויי למידה, תוך פיקוח על האבחונים

הקמת מועצה לאומית לחינוך

חיזוק ילדים עם נכויות וקשיים ע”י שעות חינוך פרטניות

אור

ליבת חינוך –

חוק חינוך חובה חינם

החינוך בראש סדרי העדיפות

צמצום מספר התלמידים בכיתות

המדינה תחוקק ותממן חוק חינוך חובה חינם, שוויוני לכל, ללא הבדל השקפה דתית, מגדר, מוצא ומעמד כלכלי. חינוך זה ישקף את ערכי השוויון והדמוקרטיה, המסורת והתרבות של כלל אזרחי המדינה,

לשיפור רמת ומעמד המורים

הפניית תקציבים וכוח אדם לפריפריה ולשכבות החלשות, על-מנת לצמצם פערים קיימים,

תכנית ליבה מוסכמת שתיקבע ותכלול את המינימום הדרוש לכל תלמיד כדי לגדול ולהיות אדם עצמאי המכלכל את עצמו, ושאינו נופל לנטל על החברה .

תכנית הליבה תכלול הכרה בסיסית של התרבויות השונות המרכיבות את החברה הישראלית (יהודית, ערבית, דרוזית וצ’רקסית), במטרה לקרב את האוכלוסיות השונות זו לזו. השפה העברית והשפה הערבית יהיו שפות חובה בכל בתי הספר.

פיתוח תכניות לימודים שיפתחו חשיבה, מחקר, ביקורתיות ויצירתיות אצל התלמידים, ולנאמנות למדינה.

סיוע לתלמידים בעלי לקויות ומוגבלויות פיזיות ונפשיות לקדם כל תלמיד על פי כישוריו ולהקנות לו כלים להתגבר על ליקוייו ולהשתלב בחיי החברה.

הירוקים

סיסמה:

מסיסמאות ריקות, לפתרונות יצירתיים

תקצוב שוויוני לכל העמותות.

בונוסים לתקציב- מותאם הישגים חינוכיים .

אין התייחסות

“האינטגרציה וההכוונות למיניהם לא מצליחים לסגור פערים מסורתיים בין שכבות הציבור ולהבטיח חינוך לכל”

לא מופיע במצע פתרון קונקרטי לנ”ל

לימודי חובה :

הכרת הטבע והסביבה, היסטוריה בסיסית, תנ”ך ויהדות,

אנגלית, ערבית, מדע וטכנולוגיה,

מתמטיקה, עברית והבעה אזרחות.

מיסוד נושא עמותות החינוך:

חינוך בתוך הקהילה, המופעל על ידי הורים, מורים ואנשי-מקצוע תחת מטריה של עמותות חינוכיות (כפי שממילא מתקיים בזרמים שונים בחינוך היום). יאפשר להן פעילות אינטנסיבית מותאמת לסביבתן אשר תשיג תוצאות אמת.

מימד התנועה הירוקה

החינוך בישראל זקוק לתכנית אסטרטגית ל- 10 השנים הקרובות, שבמהלכן תגן המדינה על תקציב החינוך מקיצוצים, גזירות וצמצומים שונים ומשונים

יש להגדיל באופן מיידי את תקציב החינוך

הנמקה :

שיבוש סדרי העדיפויות וקיצוץ אכזרי בתקציב החינוך הם שהובילו להתדרדרות החינוך בישראל

צמצום מספר התלמידים בכיתות

יבוטלו תשלומי ההורים, וגבייתם תוסדר ע”י העלאה של אלפית (0.1%) מדמי הביטוח הלאומי של כלל משלמי המסים.

שיפור מערך הכשרת המורים והשתלמויותיהם

הצבת יעדי שכר: שכרו של מורה מתחיל יושווה לשכר הממוצע במשק

חיזוק מקצוע ההוראה בשורה של מלגות ותמריצים שימשכו סטודנטים מצטיינים למכללות להוראה ולשילובם בהוראה בפריפריה.

יושם דגש על חלוקת תקציב החינוך באופן שוויוני

חינוך ציבורי איכותי בחינם מגיל 3 ועד לסיום התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה – מטרה זו תקודם בשלבים ותושלם בתוך 10 שנים, תחילה עבור השכבות החלשות.

פיתוח תוכניות לימוד-

דגש על הכרת האחר ועל פיתוח יחס של אכפתיות, מעורבות, כבוד ואחריות לקיום משותף בין כלל הקבוצות בחברה.

תוכניות לעשייה חינוכית-סביבתית

פיתוח אסטרטגיית

חינוך ארגונית

שימוש מושכל במשאבים בתכנון מבני מוסדות החינוך

יקודם שוויון במערכת החינוך: מגדרי ומגזרי.

הערכת התהליך החינוכי

לפי מדדים הכוללים: קידום תלמידים מוחלשים, פעילות סביבתית ותרומה לקהילה, מניעת נשירה, שילוב החינוך המיוחד, מצוינות בניהול, הפחתת אלימות, השתתפות תלמידים בפעילויות בית הספר. בנוסף, יערכו ראיונות עם הורים ותלמידים על מנת להעריך את מידת הצלחתו של בית הספר.

מפלגת מהפך בחינוך

להחזיר את עטרת החינוך ליושנה, ולהביא את מדינת ישראל למעמד מוביל בתחום החינוך בעולם – כיאה לעם הספר.

יישום חוק חינוך חובה

לגילאי 4 – 3.

החזר שעות לימוד שקוצצו ממערכת שעות ההוראה של התלמידים

הפחתה הדרגתית של מספר התלמידים בכתה למקסימום 30 ובניית כיתות לימוד נוספות

חקיקה המגדירה את החינוך כיעד לאומי, סדרי עדיפויות, לוחות זמנים, תכנון רב שנתי.

עידוד התמקצעות הגננות ופיקוח ממלכתי על מסגרות הלימוד

שדרוג מעמדם, שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ההוראה כמקובל במדינות המערב DECD

הפיכת מקצוע ההוראה למקצוע מועדף

התמקצעות מורים

אפשרות פרישה מוקדמת ומכובדת לגמלאות

השוואת תנאי פנסיה תקציבית וצבירת הצמדה לשכר

מורה בפועל ומענק יובל.

סבסוד מעונות יום לנשים עובדות.

מתן תמריצים למורים ולבתי הספר באזורים הדורשים תמיכה

הרחבת חוק יום לימוד ארוך.

טיפול פרטני בתלמיד לפי יכולותיו ויצירת תנאים לעבודה פרטנית ע”י הקצאת משאבים, פינות עבודה וחדרי פגישות למורים

הגדלת תקציב הבינוי ויצירת שוויון במגזרים הערבי, הבדואי החרדי

הגדלת מלגות לתלמידים המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת ואכיפת

התשלומים מהורים בעלי יכולת כלכלית.

שיקום משמעת התלמידים וסמכות המורה והמנהל

תכנית ליבה מקיפה ומחייבת ויישומה יהיה תנאי להקצאת משאבים לבתי הספר.

חיזוק החינוך המקצועי והטכנולוגי

הוספת מקצועות לימוד כגון: לימודי הסביבה, אקולוגיה, מחזור, בטיחות וזהירות בדרכים, תזונה נכונה, איכות חיים וכישורי חיים

חיזוק החינוך למצוינות

פיתוח ועידוד מסגרות ייעוץ ותמיכה להורים

שיפור תשתיות בתי הספר

חקיקת חוק זכויות וחובות התלמיד והמורה

חיזוק החינוך לערכים חברתיים ותרבותיים, פעילויות ספורט, הכנה לצה”ל, התנדבות קהילתית.

עידוד פעולות תנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמאלי והגדלת תקציביהם

התייעלות תקציבית של משרד החינוך ובניית תקציב חינוך בסיסי

נערך על ידי נמרוד דוד